Over het OM

Het Openbaar Ministerie of OM neemt een centrale positie in binnen Justitie. In het Belgische rechtssysteem zijn er twee soorten magistraten: rechters en parketmagistraten. Waar rechters tot de zogenaamde zetel behoren, vormen de parketmagistraten het OM.

De taak van de rechter is het oplossen van conflicten. Dat kunnen conflicten tussen burgers zijn (burgerlijke geschillen) of conflicten tussen de staat en de burger, bijvoorbeeld omdat die burger de strafwetten heeft overtreden. In beide gevallen neemt de rechter kennis van een dossier. In een burgerlijk geschil brengen beide partijen hun argumenten naar voren. In een strafzaak brengen het Openbaar Ministerie en de partijen (beklaagde, slachtoffer) alle elementen aan die het de rechter mogelijk maken om een oordeel te vellen.

De parketmagistraten, op hun beurt, vervolgen overtreders van de wet voor de rechtbank. Ze doen dit in naam van de staat en verdedigen op die manier het belang van de samenleving. Veel gebruikte synoniemen voor het Openbaar Ministerie zijn parket, procureur of openbare aanklager. 

Het OM is samengesteld uit de magistraten van de parketten en auditoraten. Wanneer zij een straf vragen voor de rechtbank doen zij dit staand. Vandaar noemt men het OM ook wel de 'staande magistratuur'. De rechters die de vonnissen vellen noemt men daarentegen de zetel of 'zittende magistratuur' omdat ze tijdens het proces zitten.