Parketten van de procureur des Konings

De procureur des Konings en zijn eerste substituten en substituten treden op als Openbaar Ministerie bij de rechtbank van eerste aanleg, de politierechtbank en de ondernemingsrechtbank. Zij vormen samen het parket van de procureur des Konings. In elk gerechtelijk arrondissement is er minstens één parket. In totaal telt België 14 parketten van de procureur des Konings.

De contactgegevens en eigen webpagina van deze parketten vindt u door te klikken op onderstaande kaart.

Ander parketten