Perskamer

Wie contacteren?

Bij vragen over een specifieke zaak
Gelieve het desbetreffende parket rechtstreeks te contacteren. Zie de lijst van de persmagistraten hieronder.
Bij vragen over het strafrechtelijk beleid
De procureurs-generaal krijgen elk een aantal materies toegewezen. Neem contact met het bevoegde parket-generaal in functie van de materie waarover jouw vraag handelt.
Voor alle vragen over het College van procureurs-generaal of het College van het openbaar ministerie

An Schoonjans

Nationaal woordvoerder van het Openbaar Ministerie

an.schoonjans@just.fgov.be
T: +32 (0)2 508 66 52
M: +32 (0)475 700 510

 

Bureau Communicatie van de Steundienst van het Openbaar Ministerie


sdaomp-press@just.fgov.be
+32 (0)477 442 129

 

Bij vragen over de statistieken van het OM

Tal van statistieken zijn op onze website beschikbaar : http://www.om-mp.be/stat/.

Indien je een meer specifieke vraag wenst te stellen over statistieken, kan je je vraag schriftelijk mailen naar sdaomp-press@just.fgov.be en daarbij jezelf duidelijk identificeren (naam, voornaam, hoedanigheid, betrokken persdienst...).

Het verzoek moet gemotiveerd en precies zijn (type statistieken, referentieperiode en desgevallend de territoriale entiteit).

De antwoordtermijn waarbinnen al dan niet een gevolg aan jouw vraag zal kunnen gegeven worden, kan meerdere dagen bedragen. Indien jouw vraag ingewilligd wordt, varieert de antwoordtermijn op grond van de aard van uw verzoek en kan deze meerdere weken bedragen.

 

Persverantwoordelijken van het openbaar ministerie

Parketten van de procureurs des Konings

Parket Antwerpen

Antwerpen - Mechelen - Turnhout

Communicatiecel | 0473/82.90.16 | communicatiecel.parketantwerpen@just.fgov.be

Kristof Aerts 

Kato Belmans 

Stéphanie Chomé

Lieselotte Claessens 

 

Sociale media

Facebook: @openbaarministerieantwerpen

Instagram: @parketantwerpen

Twitter@parketantwerpen

LinkedIn: @Openbaar Ministerie Antwerpen

 

Parket Brussel

press.portalis@just.fgov.be | 02/508.71.67

Yasmina Vanoverschelde

Willemien Baert

Martin François

Stefan Vandevelde

Amaury Verhoustraeten

 

Parket Halle-Vilvoorde

pers.hv@just.fgov.be | +32 473 85 48 92

Ingrid Moriau (attaché perswoordvoerder)

Gilles Blondeau (persmagistraat)

Sabine Lievens (persmagistraat)

 

Sociale media

Twitter: @ParketHV

LinkedIn: @Parket Halle-Vilvoorde

 

Parket Leuven

Communicatiecel | 0471/61.11.85 | pers.parketleuven@just.fgov.be

Ellen Durie | 016.21.42.54

Sarah Callewaert

Julie Plevoets

Helene Tops

Liesbeth Lekens

 

Sociale media

Instagram@parketleuven

Twitter: @parketleuven

LinkedIn: @parket-leuven

 

Parket Limburg

Afdeling Hasselt en Tongeren

pers.parketlimburg@just.fgov.be

Pieter Strauven  | 0474/ 90 25 01

Bruno Coppin  | 0485/ 54 45 18

Marijke Teunis | 0475/82 72 59

Anne Loenders  | 0476/70 51 36

Anja De Schutter | 0485/ 58 43 48

 

Sociale media

Facebook: @ParketLimburg

Twitter: @ParketLimburg

Instagram: @parketlimburg 

LinkedIn: @ParketLimburg

 

Parket Oost-Vlaanderen

Dendermonde – Gent – Oudenaarde

Cel communicatie | 0470 20 95 49 | persparketOVL@just.fgov.be 

Annelies Verstraete (perscoördinator) 

Caroline Jonckers 

Caroline Verschuere 

Hanne Ollevier 

Bernadette Baeyens 

Isabelle Vanmaldeghem 

Frank Van De Sijpe 

Jana Vanmeerhaeghe

Mieke De Vulder 

 

Sociale media

Instagram: @parket_oost_vlaanderen

Twitter: @ParketOVL

 

 

Parket West-Vlaanderen 

Brugge – Kortrijk – Ieper – Veurne

Permanentienummer 0470/20.69.64 | WVL.parket.pers@just.fgov.be 

Dit nummer wordt doorgeschakeld naar de persoon die permanentie heeft.  

 

Griet De Prest | Persverantwoordelijke parket West-Vlaanderen 

Filiep Jodts | Procureur des Konings West-Vlaanderen 

Fien Maddens | Persmagistraat Brugge 

Patty T'Jonck | Persmagistraat Veurne  

Tom Janssens | Persmagistraat Kortrijk 

Sofie Vanden Berghe | Persmagistraat Kortrijk  

Lies De Bondt | Persmagistraat Ieper 

 

Sociale media 

Facebook: @PKWVL 

LinkedIN :@PKWVL 

 

 

Parket Bergen

Frédéric Bariseau | 069/25.18.12 | 0473/81.11.64 | frederic.bariseau@just.fgov.be

Julie Baiwy | Julie.Baiwy@just.fgov.be

Damien Verheyen | Damien.Verheyen@just.fgov.be

 

 

Parket Charleroi

Daniel Marlière | 071 23 67 10 | daniel.marliere@just.fgov.be

Sandrine Vairon | 071 23 67 05 | sandrine.vairon@just.fgov.be 

Amélie Di Vincenzo | 071 23 69 50 | amelie.divincenzo@just.fgov.be

 

 

Parket Eupen

Andrea Tilgenkamp | 087/29.14.29 | 0485/53.06.14 | andrea.tilgenkamp@just.fgov.be

 

Parket Luik

Afdeling Hoei

Brigitte Leroy | 085/24.45.39 | 0485/58.44.74 | brigitte.leroy@just.fgov.be

Afdeling Luik

Damien Leboutte | 04/222.77.35 | 0485/53.58.29 |  damien.leboutte@just.fgov.be

Catherine Collignon | 04/222.77.30 | 0485/53.87.95 | catherine.collignon@just.fgov.be

Afdeling Verviers

Gilles de Villers Grand Champ | 087/32.37.62 | 0485/53.58.15 | gilles.devillersgrandchamps@just.fgov.be

 

Parket Luxembourg

Aarlen - Marche-en-Famenne - Neufchâteau

Anne-Sophie Guilmot | 084/47.02.24 | 0494/88.76.52 | Anne-sophie.guilmot@just.fgov.be

 

Parket Namen

Namen - Dinant

Vincent Colson  | 1ste Substituut | 081/251.893 (Namen) - 082/211.833 (Dinant) | 0478/98.52.53 | vincent.colson2@just.fgov.be

Régine Cornet d’Elzius de Peissant | 1ste Substituut  | 081/251.837 | 0485/76.74.27 | regine.cornet@just.fgov.be

Audrey Seminara | 1ste Substituut | 081/251.880 | 0475/94.84.72 | audrey.seminara@just.fgov.be

Marie Roquiny  | Communicatiemedewerker | 0477/65.41.54 | marie.roquiny@just.fgov.be

 

Parket Waals Brabant

Magali Raes | 067/28.22.46 | 0475/20.77.15 | magali.raes@just.fgov.be

Eric Janssens | 067/87.49.22 | 0485/53.18.54 | eric.janssens@just.fgov.be

 

Sociale media

LinkedIn: @Parquetdubrabantwallon

 

Arbeidsauditoraten

Arbeidsauditoraat Antwerpen

Algemeen persmailadres: pers.auditoraatantwerpen@just.fgov.be

Sociale media

Twitter: @auditoraat_ant

LinkedIn: @Arbeidsauditoraat Antwerpen

 

Afdeling Antwerpen

Danaïs Fol |03/257.83.20 danaïs.fol@just.fgov.be

Algemeen mailadres: pers.auditoraatantwerpen@just.fgov.be

Afdeling Hasselt

Mark Moens 012/39.95.03 | mark.moens@just.fgov.be

Afdeling Mechelen

Danaïs Fol | 03/257.83.20 | danaïs.fol@just.fgov.be

Afdeling Tongeren

Mark Moens 012/39.95.03 | mark.moens@just.fgov.be

Afdeling Turnhout

Bart Wens | 014/44.71.81  | bart.wens@just.fgov.be

 

Arbeidsauditoraat Brussel

Fabrizio Antioco (FR) | 02/519.86.48 | fabrizio.antioco@just.fgov.be

 

Arbeidsauditoraat Gent

Oost-Vlaanderen

Filiep De Ketelaere | 0473/81.05.92 | filiep.deketelaere@just.fgov.be

Elke Vande Velde | 052/25.96.56 | Elke.VandeVelde@just.fgov.be

 

West-Vlaanderen

Jeroen Lorré | 050/47.37.25 | jeroen.lorre@just.fgov.be

Sofie Heyndrickx | 050/47.37.36 | Sofie.Heyndrickx@just.fgov.be

 

Sociale media

Facebook: @arbeidsauditoraatgent

Instagram: @arbeidsauditoraatgent

LinkedIn: @arbeidsauditoraat-gent

 

Arbeidsauditoraat Halle-Vilvoorde

Martin Van den Bossche | 0477/45.81.00 | martin.vandenbossche@just.fgov.be

Natasha De Vylder |  0473/82.38.99 | natasha.devylder@just.fgov.be 

 

Arbeidsauditoraat Leuven

Nathalie Heremans | 016/21.46.03 | nathalie.heremans@just.fgov.be

Kristien Van Steenberghe | 016/21.46.00 | Kristien.VanSteenberghe@just.fgov.be

 

Arbeidsauditoraat Eupen

Andrea Tilgenkamp | 0485/53.04.16 | andrea.tilgenkamp@just.fgov.be

 

Arbeidsauditoraat Henegouwen

Charleroi - Bergen - Doornik

Charles-Eric Clesse | 071/23.68.00 | 0485/54.47.84 |  charles-eric.clesse@just.fgov.be

 

Arbeidsauditoraat Luik

Afdeling Aarlen - Neufchâteau - Marche-en-Famenne en Hoei - Luik - Namen - Verviers

Pascale Malderez | 04/222.72.99 | Liege.Auditorat.Presse@just.fgov.be

Afdeling Namen 

Jérôme Deumer | 0495/86.65.05 | Liege.Auditorat.Presse@just.fgov.be

 

Arbeidsauditoraat Waals Brabant

Gautier PIJCKE |  0495/52.10.35 | 067/28.37.53 | Gautier.Pijcke@just.fgov.be

Parketten- en Auditoraten-generaal

Brussel

An Schoonjans | 0475 70 05 10 | an.schoonjans@just.fgov.be

Sociale media

Twitter: @PG_AG_BRU

 

Antwerpen

pers.park.gen.antwerpen@just.fgov.be

 

Gent

Francis Clarysse | 09/234.58.80 | francis.clarysse@just.fgov.be

Jan De Clercq | 09/234.58.43 | jan.declercq@just.fgov.be

Isabelle De Tandt | 09/234.58.79 | isabelle.detandt@just.fgov.be

 

Bergen

François Demoulin | 065/37.95.62 | françois.demoulin@just.fgov.be

Twitter: @PG_AG_MONS

 

Luik

Jean-Baptiste Andries | 0485/58.44.43 | jean-baptiste.andries@just.fgov.be

Parket bij het Hof van cassatie


Henri Vanderlinden | henri.vanderlinden@just.fgov.be
02/508.67.03

 

Federaal Parket


Federal-prosecutor-office.press@just.fgov.be
+32 471 90 98 75

 

College van procureurs-generaal - College van het openbaar ministerie - Steundienst van het openbaar ministerie

An Schoonjans

Woordvoerder van het College van procureurs-generaal en het College van het openbaar ministerie

an.schoonjans@just.fgov.be

T +32 (0)2 508 66 52

Gsm +32 (0)475 700 510

 

Bureau Communicatie van de Steundienst van het Openbaar Ministerie


sdaomp-press@just.fgov.be

+32 (0)477 442 129

 

Sociale media

Facebook: @openbaarministerieministerepubic

Instagram:  @openbaarministerie.be

@ministerepublic.be

Twitter: @OMP_BE

Linkedin: @om-mp

YouTube: @openbaarministerieministerepublic