Raden

Raad van procureurs des Konings

De 14 procureurs des Konings zijn verenigd in de Raad van procureurs des Konings. Deze raad adviseert het College van procureurs-generaal en het College van het openbaar ministerie over de harmonisatie en de uniforme toepassing van de regels en over elke zaak die verband houdt met de opdrachten en het beheer van het Openbaar Ministerie.

Raad van arbeidsauditeurs

De 9 arbeidsauditeurs zijn verenigd in de Raad van arbeidsauditeurs. Ook zij adviseren het College van procureurs-generaal en het College van het openbaar ministerie over zaken die verband houden met hun opdracht en het beheer binnen het Openbaar Ministerie.

Raad van hoofdsecretarissen 

De Raad van hoofdsecretarissen is samengesteld uit alle hoofdsecretarissen van de parketten, auditoraten, parketten-generaal en auditoraten-generaal. Deze raad vertegenwoordigt alle secretariaten binnen het Openbaar Ministerie en is erop gericht de visie, kennis en ervaring op het vlak van administratief werk met elkaar te delen. De Raad van hoofdsecretarissen wordt eveneens regelmatig verzocht adviezen te verlenen over administratieve aangelegenheden.

 

Contact

Gulden-Vlieslaan 87 bus 4, 1060 Brussel 
Tel: 02/557.42.00
sdaomp@just.fgov.be