Parket-generaal en auditoraat-generaal Brussel - Contact

Welkom op de pagina van het parket-generaal en auditoraat-generaal Brussel!
 

Contact en bereikbaarheid                                                          

 

Parket-generaal Brussel

  Poelaertplein 1, 1000 Brussel                         02/508.66.31                  

Voor alle contacten of verzending van documenten via elektronische weg, dient er uitsluitend gebruik te worden gemaakt van de hieronder vermelde telefoonnummers of elektronische functionele mailadressen :

Diensten    @
 Familiezaak - Burgerlijke zaak  02/508.66.24  fam-civ.parq.gen.bxl@just.fgov.be
 Jeugdzaak  02/508.68.85  jeu.parq.gen.bxl@just.fgov.be
 Strafzaak (algemene diensten)  02/519.86.67 1bur.parq.gen.bxl@just.fgov.be
 Zaak voorgelegd aan de kamer van inbeschuldigingstelling  02/508.66.26  cma.parq.gen.bxl@just.fgov.be
 Strafzaak in beroep - zittingen  02/508.66.33  2burnl-zitting.parq.gen.bxl@just.fgov.be
 Strafzaak in beroep - uitvoering  02/508.66.35  2burnl.parq.gen.bxl@just.fgov.be
 Assisenzaak  02/508.60.50  assises.parq.gen.bxl@just.fgov.be
 Eedaflegging van advocaten - Administratieve adviezen - Tuchtzaken  02/508.66.25  pers.parq.gen.bxl@just.fgov.be
 Bureau documentatie   02/508.62.29  doc.parq.gen.bxl@just.fgov.be

 

Indien u nood heb aan advies over een gerechtelijk probleem die u aanbelangt, dient u een rechtsdeskundige te raadplegen (advocaat, notaris, gerechtsdeurwaarder, ...)

Het parket-generaal geeft in geen enkel geval juridisch advies.


 

Openingsuren : 08:30 à 11:30 - 12:30 à 16:00

 

Auditoraat-generaal Brussel

 Poelaertplein 3 bus 2, 1000 Brussel

 

Voor alle contacten of verzending van documenten via elektronische weg, dient er uitsluitend gebruik te worden gemaakt van de hieronder vermelde telefoonnummers of elektronische functionele mailadressen :

02/519.81.40 (burgerlijk NL)
  02/508.68.48 (strafrechtelijk NL)
  02/519.81.96 (eerherstel NL)
   
@ agbr.admbur@just.fgov.be (burgerlijk NL)
  agbr.secpen@just.fgov.be (strafrechtelijk NL)
  agbr.rehab@just.fgov.be (eerherstel NL)

 

Indien u nood heb aan advies over een gerechtelijk probleem dat u aanbelangt, dient u een rechtsdeskundige te raadplegen (advocaat, notaris, gerechtsdeurwaarder, ...)

Het auditoraat-generaal geeft in geen enkel geval juridisch advies.

 

Openingsuren : /

 

 

Publications from
Brussel