Arbeidsauditoraat Antwerpen - Over ons

Het arbeidsauditoraat is een gespecialiseerd technisch parket, dat autonoom handelt als openbaar ministerie. Er is een arbeidsauditoraat bij iedere arbeidsrechtbank. Het auditoraat verzekert, net zoals het parket van de procureur des Konings, de belangen van de openbare orde.

De basisopdrachten van het arbeidsauditoraat worden opgedeeld in twee evenwaardige pijlers: burgerlijk en strafrechtelijk. Het arbeidsauditoraat treedt op als openbaar ministerie, in burgerlijke zaken bij de arbeidsrechtbank, en ook in correctionele en politionele zaken bij de rechtbank van eerste aanleg en de politierechtbank.

Het is onze missie om op iedere vastgestelde inbreuk, op een evenwichtige en gepaste manier te reageren binnen aanvaardbare termijn, rekening houdend met de belangen van de benadeelde of het slachtoffer. Het arbeidsauditoraat handelt volgens de normen en waarden van het openbaar ministerie. Wij handelen daarom bij deze opdracht altijd met respect voor de wetgeving en op een onafhankelijke, onpartijdige, eerlijke en respectvolle manier.

Publications from
Antwerpen