Belgisch teamwerk bij het Europees Openbaar Ministerie in Luxemburg

Nieuws

Deze week brengen we elke dag het Europees Openbaar Ministerie, de werking ervan, en de Belgische medewerkers in Luxemburg en België onder de aandacht. Vandaag maken we kennis met enkele Belgische collega’s die in Luxemburg actief zijn op het hoofdkantoor van het Europees Openbaar Ministerie.

Binnen het Europees Openbaar Ministerie zijn op het hoofdkantoor in Luxemburg honderden mensen actief in verschillende domeinen. Als expert dragen ze onder meer bij tot een nauwere samenwerking tussen de centrale en gedecentraliseerde diensten van het Europees Openbaar Ministerie. Onder deze medewerkers vinden we ook een aantal Belgen. Stuk voor stuk deskundigen in hun domein met een hart voor hun materie, hun job én het Europees Openbaar Ministerie.

Belgisch team in Luxemburg
Van links naar rechts: Gerda, Anne-Catherine, Arianne en Yves

 

“De bevoegdheid van het Europees Openbaar Ministerie is een meerwaarde voor Justitie in heel Europa.”

 

Anne-Catherine Senior Legal Officer

“Ik heb in België gewerkt als advocaat, gespecialiseerd in strafrecht. Sinds de oprichting van het Europees Openbaar Ministerie werk ik voor de Permanente Kamers. Zo werk ik voor een Permanente Kamer die wordt voorgezeten door de Franse procureur met als twee vaste leden onze Belgische procureur Yves Van Den Berge en de Letse procureur. Ik bereid alle dossiers voor, maak er een analyse van, probeer juridische problemen aan te kaarten, de genomen beslissingen neer te schrijven en ze op te volgen.”

“Het is een zeer boeiende, internationale omgeving in Luxemburg. Je hebt collega’s van over heel Europa, elk met hun eigen achtergrond en expertise. Sommigen zijn procureur, anderen komen van bij de politie of uit de advocatuur, terwijl anderen dan weer een internationale carrière achter de rug hebben. Van al die verschillende collega’s kan je enorm veel bijleren voor de dossiers die je behandelt. Je ziet dagelijks dossiers voorbijkomen uit verschillende Europese landen, waardoor je ziet hoe onderzoeken gevoerd worden in de verschillende lidstaten.”

“Daarnaast werken we niet enkel aan dossiers, maar doen we ook aan kennisbeheer. Zo zijn we even geleden gestart met een databank waarin onder meer alle beslissingen van de Permanente Kamers worden gebundeld. Zo kunnen we online makkelijk raadplegen welke beslissingen genomen werden in de verschillende Permanente Kamers en die met elkaar vergelijken. Parallel bestaat de EPPO Academy, het opleidingsprogramma van het Europees Openbaar Ministerie, waar je de kans krijgt om blijvend bij te leren. We zorgen dus dat de juridische kennis en tools in huis zijn.”

 

Luc Seconded National Expert

Luc en Yves
Luc met Yves Van Den Berge (Europees procureur)

 

“Als Seconded National Expert stel je je expertise en achtergrond vanuit jouw thuisland ter beschikking voor het Europees Openbaar Ministerie. Op die manier kan je de nationale wetgeving bekijken in een Europees kader en linken leggen met de wetgevingen van andere landen. We zijn onafhankelijk tewerkgesteld bij het Europees Openbaar Ministerie met een mandaat van twee jaar (dat verlengbaar is voor een extra twee jaar). Daarna ga je terug naar jouw administratie van oorsprong in jouw thuisland. We hebben niet enkel een adviserende functie, maar zetten ons actief mee in voor de strijd tegen de fiscale fraude.”

“Mijn expertise ligt vooral bij de douanewetgeving. Ik heb vijftien jaar gewerkt in de haven van Antwerpen. Daar hield ik me toen al bezig met vervolging van inbreuken. De laatste tien jaar was ik hoofd van het departement geschillen en invordering. Vanuit die expertise ben ik naar het Europees Openbaar Ministerie gekomen. België kent namelijk nogal wat douanefraude, waarvan de zaken onder de bevoegdheid van het Europees Openbaar Ministerie vallen. Er zijn nog amper douanezaken die enkel nationaal zijn. Die internationale samenwerking is dus belangrijk.”

Yves en Luc - Belgisch Openbaar Ministerie

Gerda Seconded National Expert Financial Investigator

“Ik ben van oorsprong een germaniste en studeerde Engels en Duits. Nadat ik even aan de universiteit heb gewerkt, maakte ik de overstap naar de FOD Financiën, waar ik onder meer op de dienst Bijzondere Belastinginspectie (BBI) werkte. Ondertussen ben ik bij het Europees Openbaar Ministerie aan de slag als Seconded National Expert Financial Investigator, waarbij ik mijn ervaringen van bij de FOD Financiën heb meegenomen naar het Europees Openbaar Ministerie. Concreet werk ik, samen met collega Arianne, in het team dat zich bezighoudt met de btw-misdrijven waarvoor het Europees Openbaar Ministerie bevoegd is.”

Arianne Senior Financial Investigator

“Ik ben mijn professionele carrière gestart bij de federale gerechtelijke politie, waar ik veertien jaar gewerkt heb, waarna ik voor zeven jaar naar het OCAD (Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse) trok. In de tussentijd deed ik ook enkele missies in het buitenland, waaronder in Kosovo. Mijn werk was vaak gelinkt aan financiële onderzoeken, terrorisme en georganiseerde criminaliteit. Die ervaring in financiële onderzoeken neem ik nu mee in mijn job als financial investigator bij het Europees Openbaar Ministerie. Samen met Gerda zit ik in het ‘btw-team’. Ons team bestaat uit experts van verschillende Europese landen. We werken vooral rond btw-gerelateerde misdrijven die onder de bevoegdheid vallen van het Europees Openbaar Ministerie en waarvoor we de dossiers opvolgen.”

Anne-Catherine en Arianne
Anne-Catherine en Arianne

 

Ludovic Senior Financial Investigator

“Naast Senior Financial Investigator ben ik teamleider van het Customs Team. Bij het Europees Openbaar Ministerie hebben we fantastische collega’s. De manier waarop we samenwerken, de teamgeest en de kansen die je krijgt om te groeien in jouw job, vatten voor mij de sfeer van het Europees Openbaar Ministerie samen. Je krijgt de kans om samen te werken met collega’s van over heel Europa, waardoor we snel en efficiënt bewijzen kunnen verzamelen, onderzoeken voeren… De bevoegdheid van het Europees Openbaar Ministerie is een meerwaarde voor Justitie in heel Europa. Zelf werk ik net als collega Luc onder meer rond douanefraude. België int elk jaar ongeveer 2,2 miljard euro aan douanerechten, waarvan een deel aan de Europese Unie wordt betaald. Wanneer er douanefraude wordt gepleegd, misloopt de Europese Unie, en dus ook ons land, een deel van dat budget. En dat proberen wij tegen te gaan.”

Ludovic
Ludovic

 

>> Morgen in deel 3: het team van het Europees Openbaar Ministerie in België (Brussel) vertelt hoe zij te werk gaan

>> Meer informatie over het Europees Openbaar Ministerie? Home | European Public Prosecutor’s Office (europa.eu)

 

Organigram_7_12_23

Bron: Website Europees Openbaar Ministerie

 

Nieuws

Ander Nieuws